Opublikowanie nowych Warunków Współpracy


W dniu dzisiejszym dokonałem aktualizacji dokumentu zawierającego warunki współpracy z firmą White Rose.
Dokument nosi sygnaturę WW_2013.08.14 i od 15 sierpnia będzie wymagana pisemna akceptacja tego dokumentu. Brak akceptacji spowoduje wstrzymanie realizacji zamówienia lub będzie traktowany jako rezygnacja z niego.

Akceptacja może zostać wysłana w formie faksu lub wiadomości e-mail.
Przykładowa treść wiadomości elektronicznej przy założeniu, że wysyła to firma „Krystian”, a osobą odpowiedzialną za zamówienie lub reprezentantem firmy jest Jan Nowak:

Jan Nowak reprezentujący / odpowiedzialny za zamówienie akceptuje w imieniu firmy Krystian postanowienia zawarte w warunkach współpracy sygnowanych numerem WW_2013.08.14

Dokument można pobrać tu:
WW_2013-08-14

W najbliższym czasie dokument zostanie uzupełniony o opisowe wytłumaczenie trudniejszych zagadnień dotyczących produkcji, wymogów i ograniczeń.